Privacybeleid

Privacybeleid

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan wanneer u onze website gebruikt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

1.2 De firma Verantwortlicher voor de gegevensverwerking op deze website in het kader van de DSGVO is naturwaren-niederrhein GmbH, Triftstr. 264, 47574 Goch-Asperden, Duitsland, Tel.: +49 (0)2823 / 9284964, Fax: +49 (0)2823 / 3239193, E-Mail: info@aspermuehle.de. De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel en de wijze van verwerking van de persoonsgegevens.

1.3 De website vanDiese gebruikt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon) een SSL- en/of TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool in uw browserregel.

2) Gegevensverzameling bij het bezoeken van onze website

Wanneer u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser naar onze server stuurt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website oproept, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website te kunnen weergeven:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijdstip van toegang
 • hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u de site hebt bereikt
 • Gebruikte browser
 • Besturingssysteem in gebruik
 • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 lid 1 letter f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons of onze partnerbedrijven in staat om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek (permanente cookies). Als er cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken ze bepaalde gebruikersinformatie in individuele mate, zoals browser- en locatiegegevens en IP-adressen. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die afhankelijk van de cookie kan variëren.

In sommige gevallen dienen de cookies om het bestelproces te vereenvoudigen door het opslaan van instellingen (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelwagentje voor een later bezoek aan de website). Voor zover persoonsgegevens ook worden verwerkt door middel van individuele cookies die door ons worden geïmplementeerd, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter b DSGVO, hetzij voor de uitvoering van de overeenkomst, hetzij in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter f DSGVO om onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het bezoek aan de site te waarborgen.

We kunnen samenwerken met reclamepartners die ons helpen ons internetaanbod voor u interessanter te maken. Voor dit doel worden ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (cookies van derden). Als we met de bovengenoemde reclamepartners werken, wordt u individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de omvang van de verzamelde informatie in elk geval binnen de volgende paragrafen.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het plaatsen van cookies en dat u zelf kunt beslissen of u deze cookies accepteert of dat u ze in bepaalde gevallen of in het algemeen niet accepteert. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U kunt deze voor elke browser vinden onder de volgende links:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chroom: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=delrm=ennswer=95647 Safari
: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE Opera
: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Houd er rekening mee dat de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn als cookies niet worden geaccepteerd.

4) Contact maken

Persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail). Welke gegevens in het geval van een contactformulier worden verzameld, kunt u zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u en de bijbehorende technische administratie op te nemen. De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is ons rechtmatig belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Indien uw contactpersoon gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Uw gegevens worden na de definitieve afhandeling van uw aanvraag gewist. Dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden geconcludeerd dat de zaak in kwestie afdoende is opgehelderd en er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die dit tegenhoudt.

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantenrekening en voor contractverwerking

In overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO worden de persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt als u ons deze informatie verstrekt met het oog op de uitvoering van een contract of het openen van een klantenrekening. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de respectievelijke invoerformulieren. Een verwijdering van uw klantaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar bovenstaand adres van de verantwoordelijke persoon. Wij slaan de gegevens die u ons verstrekt op en gebruiken deze om het contract te verwerken. Na volledige verwerking van het contract of het verwijderen van uw klantaccount worden uw gegevens met betrekking tot de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na afloop van deze termijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens door ons is gereserveerd, waarover wij u hieronder zullen informeren.

6) Commentaarfunctie

Als onderdeel van de commentaarfunctie op deze website wordt, naast uw commentaar, informatie over het tijdstip van de creatie van het commentaar en de naam van de commentator die u hebt gekozen, opgeslagen en gepubliceerd op de website. Bovendien wordt uw IP-adres gelogd en opgeslagen. Deze opslag van het IP-adres gebeurt om veiligheidsredenen en in het geval dat de betrokken persoon de rechten van derden schendt of illegale inhoud plaatst door middel van een ingezonden commentaar. We hebben uw e-mailadres nodig om contact met u op te nemen als een derde partij een klacht indient over uw gepubliceerde inhoud als illegaal. De wettelijke basis voor de opslag van uw gegevens is artikel 6 lid 1 letter b en f DSGVO. Wij behouden ons het recht voor om opmerkingen te verwijderen indien deze door derden als onwettig worden beschouwd.

7) Gegevensverwerking voor orderverwerking

7.1 Bij de verwerking van uw opdracht werken wij samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van afgesloten contracten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden met de levering in het kader van de contractafwikkeling doorgegeven aan de transportfirma die de opdracht heeft gekregen, voor zover dit nodig is voor de levering van de goederen. Uw betalingsgegevens worden in het kader van de betalingsverwerking doorgegeven aan de toegewezen kredietinstelling, voor zover dit nodig is voor de betalingsverwerking. Indien er gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, zullen wij u hierover hieronder expliciet informeren. De rechtsgrondslag voor de overdracht van gegevens is artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO.

7.2 Însatz door speciale dienstverleners voor orderverwerking en -afhandeling

- Afterbuy
De bestelling wordt verwerkt door de dienstverlener "Afterbuy" (VIA Online GmbH in Krefeld). Naam, adres en, indien van toepassing, andere persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan "Afterbuy" in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO, uitsluitend met het oog op de verwerking van de online bestelling. Uw gegevens worden alleen doorgegeven als dit daadwerkelijk nodig is voor de afhandeling van de bestelling. Details over gegevensbescherming bij Afterbuy en de gegevensbeschermingsverklaring van VIA Online GmbH kunt u bekijken onder de volgende link: http://www.afterbuy.de/Datenschutz.htm.
- Amazon
De orderverwerking wordt uitgevoerd door de dienstverlener "Amazon" (Amazon EU S.à r.l., 5, Rue Plaetis 2338, Luxemburg) in het kader van de "Verzending door Amazon" (= Uitvoering door Amazon). Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend aan Amazon doorgegeven voor de verwerking van uw online bestelling. De gegevens worden doorgegeven conform art. 6 lid 1 sub b DSGVO en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de orderverwerking. Details over gegevensbescherming bij Amazon en de gegevensbeschermingsverklaring van Amazon kunt u bekijken op de volgende link: http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8odeId=3312401.

7.3 ♦Verwendung van betalingsdienstaanbieders (betalingsdienstaanbieders)

- In het
geval van betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal") in het kader van de verwerking van de betaling. De gegevens worden doorgegeven overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO en alleen voor zover dat nodig is voor de verwerking van de betalingen.
PayPal behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal. Hiervoor kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietagentschappen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO op basis van het legitieme belang van PayPal bij de bepaling van uw solvabiliteit. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietbeoordeling met betrekking tot de statistische kans op wanbetaling om te beslissen over de verstrekking van de betreffende betalingsmethode. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Als er in het resultaat van het kredietrapport scorewaarden worden opgenomen, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Voor meer informatie over gegevensbescherming, inclusief informatie over de gebruikte kredietagentschappen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van PayPal: https:/
/www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is om uw betaling in overeenstemming met het contract te verwerken.

8) Gebruik van sociale media: video's

Gebruik van Youtube video's

Deze website maakt gebruik van de Youtube embedding-functie om video's van de aanbieder "Youtube", die deel uitmaakt van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), weer te geven en af te spelen.

Hier wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, die volgens de informatie van de aanbieder pas begint met het opslaan van gebruikersinformatie wanneer de video('s) wordt/worden afgespeeld. Als het afspelen van ingesloten YouTube-video's wordt gestart, gebruikt de aanbieder "YouTube" cookies om informatie over het gedrag van de gebruiker te verzamelen. Volgens informatie van "Youtube" dienen deze onder andere om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Als u bent ingelogd op Google, wordt uw informatie direct gekoppeld aan uw account wanneer u op een video klikt. Als u niet wilt dat uw profiel wordt gekoppeld aan YouTube, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) als gebruikersprofielen en evalueert deze. Deze evaluatie wordt met name uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO op basis van de legitieme belangen van Google bij de weergave van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of het op de behoeften afgestemde ontwerp van zijn website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.

Ongeacht de weergave van de ingesloten video's wordt bij elke toegang tot deze website een verbinding met het Google-netwerk "DoubleClick" tot stand gebracht, die zonder onze invloed verdere gegevensverwerking in gang kan zetten.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.

Voor meer informatie over gegevensbescherming op "YouTube", zie het privacybeleid van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

9) Online marketing

Gebruik van Google AdWords conversie tracking

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google AdWords" en, in het kader van Google AdWords, van de conversie tracking van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Wij gebruiken de Google Adwords-service om met behulp van reclamemateriaal (zogenaamde Google Adwords) onze aantrekkelijke aanbiedingen op externe websites onder de aandacht te brengen. Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. Op deze manier streven we ernaar om u reclame te laten zien die voor u interessant is, om onze website interessanter voor u te maken en om een eerlijke berekening van de reclamekosten te maken.

De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een AdWords-advertentie van Google klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies vervallen over het algemeen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een ander cookie. Als gevolg daarvan kunnen cookies niet worden getraceerd op de websites van AdWords-klanten. De informatie die via de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken samen te stellen voor adverteerders die hebben gekozen voor het bijhouden van de conversie. Klanten krijgen het totale aantal gebruikers te horen die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversie-tracking-tag. Zij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u dit gebruik blokkeren door de Google Conversion Tracking cookie uit te schakelen in uw webbrowser onder Gebruikersvoorkeuren. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. Wij gebruiken Google Adwords vanwege ons legitieme belang bij gerichte reclame in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

Google LLC, met zetel in de VS, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert.

Meer informatie over de gegevensbeschermingsbepalingen van Google vindt u op het volgende internetadres: http://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt de cookies voor reclamevoorkeuren permanent uitschakelen door ze te verhinderen via een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware of door de browserplug-in te downloaden en te installeren
die beschikbaar is onder de volgende link: http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de.

Het is mogelijk dat bepaalde functies van deze website niet beschikbaar zijn of slechts beperkt worden gebruikt als u het gebruik van cookies heeft gedeactiveerd.

10) Webanalysediensten

Google (Universeel) Analytics

- Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief het verkorte IP-adres) wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.
Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()", die zorgt voor de anonimisering van het IP-adres door het in te korten en de mogelijkheid van directe persoonlijke verwijzing uitsluit. Door de uitbreiding wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere overeenkomstsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In deze uitzonderlijke gevallen wordt deze verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op basis van onze gerechtvaardigde interesse in de statistische analyse van het gebruikersgedrag met het oog op optimalisatie en marketingdoeleinden.
In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om ons verdere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet te leveren. Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar let op: als u dit doet kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren
die beschikbaar is op de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Als alternatief voor de browser plugin of binnen browsers op mobiele apparaten, klikt u op de volgende link om een opt-out cookie in te stellen die voorkomt dat Google Analytics in de toekomst gegevens verzamelt binnen deze website (deze opt-out cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein, als u uw cookies in deze browser verwijdert, zult u opnieuw op deze link moeten klikken): Google Analytics deactiveert
Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de ons-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.
Voor meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

11) Retargeting/ remarketing / aanbeveling reclame

Google AdWords Remarketing
Onze website maakt gebruik van de functies van Google AdWords Remarketing, hierbij adverteren wij deze website in de zoekresultaten van Google, maar ook op websites van derden. De aanbieder is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Voor dit doel stelt Google een cookie in de browser van uw apparaat in, waardoor automatisch op interesse gebaseerde reclame met behulp van een pseudoniem cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt, mogelijk wordt. De verwerking is gebaseerd op ons rechtmatige belang bij een optimale marketing van onze website in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.
Verdere verwerking van gegevens vindt alleen plaats als u met Google bent overeengekomen dat uw internet- en app-browsinggeschiedenis door Google wordt gekoppeld aan uw Google-account en dat de informatie uit uw Google-account wordt gebruikt om de advertenties die u op het web bekijkt, te personaliseren. Als u tijdens uw bezoek aan onze website bij Google bent ingelogd, gebruikt Google uw gegevens samen met de gegevens van Google Analytics om lijsten met doelgroepen op te stellen en te definiëren voor cross-device remarketing. Voor dit doel koppelt Google uw persoonlijke gegevens tijdelijk aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen.
U kunt het instellen van cookies voor reclamevoorkeuren permanent uitschakelen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op https://www.google.com/settings/ads/onweb/. U kunt
ook de Digital Advertising Alliance bezoeken op www.aboutads.info om meer te weten te komen over het instellen van cookies en om uw voorkeuren aan te passen. Tot slot kunt u uw browser zo instellen dat u een melding krijgt wanneer u een cookie ontvangt en kunt beslissen of u deze al dan niet accepteert, of dat u in bepaalde omstandigheden of in het algemeen cookies weigert te accepteren. Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.
Google LLC met het hoofdkantoor in de VS is gecertificeerd voor de ons-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.
Meer informatie en de voorschriften voor gegevensbescherming met betrekking tot reclame en Google vindt u hier
: http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

12) Gereedschap en andere

Trusted Shops Trust Badge

Om ons Trusted Shops keurmerk te tonen en om het Trusted Shops lidmaatschap aan te bieden aan kopers na een bestelling, is de Trusted Shops trust badge geïntegreerd op deze website.

Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de optimale marketing van onze producten en diensten, die zwaarder wegen dan alle andere belangen, art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen.

Bij het oproepen van de vertrouwensbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijv. uw IP-adres, datum en tijd van het gesprek, het overgedragen gegevensvolume en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en het gesprek documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden automatisch overschreven uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site.

Verdere persoonlijke gegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven als u besluit om Trusted Shops-producten te gebruiken nadat u een bestelling hebt voltooid of als u zich al hebt geregistreerd voor gebruik. In dit geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.

13) Rechten van de betrokkene

13.1 De toepasselijke wet op de gegevensbescherming geeft u uitgebreide rechten op het gebied van gegevensbescherming (recht op informatie en interventie) ten opzichte van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, waarover wij u hieronder informeren:

 • Recht van toegang op grond van artikel 15 DSGVO: U hebt met name recht van toegang tot uw door ons verwerkte persoonsgegevens, de doeleinden van de verwerking, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagtermijn of de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn, het bestaan van een recht op correctie, uitwissing, beperking van de verwerking, verzet tegen de verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de oorsprong van uw gegevens indien deze niet door ons zijn verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor u, alsmede uw recht om op de hoogte te worden gesteld van de garanties die op grond van artikel 46 van de gegevensbeschermingsrichtlijn worden geboden wanneer uw gegevens naar derde landen worden doorgegeven;
 • Recht op correctie conform Art. 16 DSGVO: U heeft het recht om onjuiste gegevens over u te laten corrigeren en/of uw onvolledige gegevens onverwijld door ons te laten vervolledigen;
 • Recht op verwijdering in overeenstemming met Art. 17 DSGVO: U heeft het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken indien aan de voorwaarden van Art. 17 lid 1 DSGVO is voldaan. Dit recht bestaat echter niet in het bijzonder wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de stelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen;
 • Recht op beperking van de verwerking in overeenstemming met art. 18 DSGVO: U heeft het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, zolang de juistheid van uw gegevens die u betwist wordt gecontroleerd, indien u weigert uw gegevens te verwijderen op grond van onrechtmatige verwerking en in plaats daarvan een beperking van de verwerking van uw gegevens eist, indien u uw gegevens nodig heeft voor de stelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering, nadat wij deze gegevens niet meer nodig hebben zodra het doel is bereikt, of indien u bezwaar heeft gemaakt op grond van uw specifieke situatie, zolang nog niet is vastgesteld dat onze legitieme redenen zwaarder wegen dan het bezwaar;
 • Recht om geïnformeerd te worden overeenkomstig artikel 19 van het DPA: Indien u tegenover de verantwoordelijke voor de verwerking het recht op rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking heeft doen gelden, is de verantwoordelijke voor de verwerking verplicht om alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt van deze rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking op de hoogte te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U heeft het recht om op de hoogte te worden gesteld van deze ontvangers.
 • Recht op gegevensoverdracht conform art. 20 DSGVO: U heeft het recht om uw persoonsgegevens die u ons ter beschikking heeft gesteld in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke partij, voor zover dit technisch mogelijk is;
 • Recht op herroeping van verleende toestemmingen in overeenstemming met Art. 7 lid 3 DSGVO: U heeft het recht om te allen tijde de toestemming die u heeft gegeven voor de verwerking van gegevens te herroepen met toekomstige gevolgen. In geval van herroeping zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij verdere verwerking niet kan worden gebaseerd op een wettelijke basis voor verwerking zonder toestemming. De herroeping van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de op basis van de toestemming uitgevoerde verwerking tot aan de herroeping;
 • Recht van beroep op grond van artikel 77 DSGVO: Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de DPA, heeft u het recht - onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden - om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, de plaats waar u werkt of de plaats waar de vermeende inbreuk zich voordoet.

13,2 BREDERERSPRUCHSRECHT

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING OP GROND VAN ONS OVERWEGEND GERECHTVAARDIGDE BELANG VERWERKEN, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT ZICH TEGEN DEZE VERWERKING TE VERZETTEN OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE.
ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS BEËINDIGEN. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR TOT VERDERE VERWERKING INDIEN WIJ KUNNEN AANTONEN DAT ER DWINGENDE REDENEN ZIJN VOOR DE VERWERKING DIE BESCHERMING VERDIENEN EN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN.

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEEFT U HET RECHT OM U TE ALLEN TIJDE TE VERZETTEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DEZE MARKETING. KUNT U UW RECHT VAN BEZWAAR UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, STOPPEN WIJ MET DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DIRECT MARKETING DOELEINDEN.

14) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt berekend op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijnen (bv. commerciële en fiscale bewaartermijnen). Na afloop van de termijn worden de betreffende gegevens routinematig gewist als ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering of het begin van het contract en/of als wij geen gerechtvaardigd belang hebben bij de verdere opslag.