Naturlandcertificaat

Informatie over de strenge normen van Naturland vindt u onder het certificaat.

Naturland

  • Cultuur op zuiver organisch substraat


De focus van de productie van microalgen ligt op tropische en subtropische gebieden.
Om te kunnen groeien hebben beide soorten zoveel mogelijk zonlicht nodig. Daarom is het water in de kweekbassins slechts zo'n dertig centimeter diep en circuleert het voortdurend.

De normen van Naturland behandelen microalgen zoals andere producten die bestaan uit micro-organismen (bv. gist): alleen gecertificeerde biologische producten op plantaardige basis mogen worden gebruikt als groeisubstraat. Bijgevolg verbiedt Naturland het gebruik van kunstmest of dierlijke producten (mest, bloedmeel, enz.) bij de teelt van microalgen.
Naturland schrijft het gebruik van water van drinkwaterkwaliteit voor de kweek van algen voor.

Bij de verdere verwerking zijn geen conventionele perstoevoegingen of andere additieven toegestaan.

  • Sociale normen gegarandeerd:


De holistische aanpak van Naturland omvat ook de sociale interactie met de mensen die op de boerderijen wonen en werken.

De basisrechten van de mensen die op de boerderijen
van Naturland wonen en werken worden gerespecteerd; zij moeten ten minste voldoen aan de lokale wettelijke voorschriften
en de mensenrechten volgens de VN-verdragen, de verdragen en aanbevelingen van de Internationale Arbeidsorganisatie
(IAO)1 en de VN-verdragen inzake
kinderrechten2 , mochten deze verder gaan dan deze.

De normen van Naturland verbieden dan ook kinderarbeid, dwangarbeid, ongelijke behandeling op basis van afkomst, geloof, geslacht, lidmaatschap of politieke overtuiging.
De normen garanderen de vrijheid van vergadering, de toegang tot vakbonden, eerlijke lonen, sociale uitkeringen, gelijke behandeling, enz.

  • Actieve bijdrage aan de bescherming van het milieu:


De normen van Naturland helpen de natuurlijke hulpbronnen van planten, dieren en mensen op de
lange termijn te behouden. De gebruikers van deze normen leveren dus een actieve bijdrage aan de bescherming van het milieu en het behoud van de hulpbronnen.
Elke verwerker die handelt in biologische producten moet ervoor zorgen dat alle nodige maatregelen worden genomen om verontreiniging van de producten of het milieu met niet-toegestane stoffen te voorkomen.
De verwerkingsbedrijven hebben schriftelijke procedures en maatregelen met betrekking tot de bescherming van het milieu, bijv:
Minimalisatie en controle van afval en
milieuvervuiling Documentatie van de opleiding van het personeel in het zuinig gebruik van water en
energie, correct en zuinig gebruik van chemicaliën en de correcte verwijdering ervan.

  • Het komt er op neer:


Naturland gecertificeerde chlorella en spirulina kunnen dus worden onderscheiden van algen die alleen biologisch gecertificeerd zijn of zelfs gekweekt volgens conventionele normen:

-de grotere zuiverheid van de producten
-de hogere sociale normen van de medewerkers van het bedrijf
-schoner milieubeheer

Met een Naturland product kiest u voor een product dat goed is voor u, uw medemens en ons milieu.