De renaturatie van de Niers en andere bijna-natuurgebieden tussen Aspermühle en Kessel Deel 2

Het Reichswald, een historisch overzicht:

Zoals reeds in deel 1 is beschreven, ligt het Reichswald op de heuvelrug van de Nederrijn en is het het grootste aaneengesloten bosgebied aan de Nederrijn.

Ook het Reichswald heeft de afgelopen decennia veel te lijden gehad van menselijke invloed.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden grote delen van het bos verwoest door granaten en bommen in de"Slag om het Reichswald"(operatie-ontwijkbaar). Deze vond plaats in februari 1945 tussen de Geallieerde Strijdkrachten (Canada, VS, Verenigd Koninkrijk) en het Duitse Rijk.

De delen van het bos die daarna nog overeind stonden, moesten enerzijds wijken voor de bouw van de dorpen Nierswalde en Reichswalde, die nodig waren voor de aankomende vluchtelingen uit het Oosten.

Anderzijds was verwarmingsmateriaal na de Tweede Wereldoorlog een uiterst schaars goed, zodat het bos werd gekapt, vaak door illegaal kappen, en tot brandhout werd verwerkt.
Helaas werd dit bos later herbebost met snelgroeiende sparren en dennen om aan de snel groeiende vraag naar hout te voldoen.

Dit bracht natuurlijk nieuwe problemen met zich mee, want een monocultuur naaldbos is vatbaarder voor ziekten en plagen, zoals schorskevers, en het is ook niet bijzonder bestand tegen hitte en droogte, waardoor het veel kwetsbaarder is voor bosbranden.

Dit is een probleem, onder meer omdat er in het Reichswald altijd munitie wordt gevonden, zoals oude fosforgranaten, die letterlijk brandgevaarlijk zijn en ook nu nog bosbranden veroorzaken.

Dit werd bijzonder gevaarlijk in 1976, toen er een grote brand uitbrak in het Reichswald, die herhaaldelijk werd aangewakkerd door oude munitie.

Tegenwoordig wordt deze situatie natuurlijk aanzienlijk verergerd door de klimaatverandering, zoals dit jaar helaas weer is gebleken in Duitsland en vele andere Europese landen.

De beste manier om hier preventief op te treden is het aanleggen van een natuurlijk bos. Dit is een van de redenen waarom het Reichswald zich nu meer in de richting van een gemengd bos begint te ontwikkelen.

Herbebossing, renaturatie en grondwaterbescherming in het Reichswald:

In 2019 is een groot herbebossingsproject van start gegaan waarbij 250.000 bomen, voornamelijk eiken en beuken, zijn geplant.
De oorspronkelijke aanplant van sparren en dennen wordt gebruikt als zonwering, net als pionierplanten.
In tegenstelling tot naaldbomen hebben loofbomen het voordeel dat zij meer bijdragen tot de aanvulling van het grondwater, aangezien zij jaarlijks gemiddeld minder water verdampen door het ontbreken van gebladerte, dat vervolgens wordt teruggevoerd in het grondwater.

Maar niet alleen de verdampingssnelheid van de boom speelt een rol, maar ook de hoeveelheid water die daadwerkelijk de grond bereikt. Een dennenboom bijvoorbeeld, waarvan de naalden veel meer water vasthouden dan de naalden van een beukenboom, laat door zijn spreidende kroon veel minder water door naar de bosbodem, maar verdampt het direct weer.
De stamafstroming is ook hoger bij beuken dan bijvoorbeeld bij naaldbomen.

Een studie over waterbalans en bosbouw, vindt u hier.


Ook aan deze kant van de rivier kunt u allerlei bezienswaardigheden en enkele afgelegen plekjes ontdekken.

Op de Niers

Moeras aan de Niers
Op de Niers


Diverse en soortenrijke ecosystemen in het Reichswald:

Na ongeveer 600 m lopen, herkent u aan de rechterkant een klein moerasgebied.

Moerassen zijn ook waardevolle ecosystemen die een habitat vormen voor diverse dier- en plantensoorten.

Kikkers en libellen verzamelen zich hier om hun eieren te leggen, en moerassen en natte weiden zijn eigenlijk ideale habitats voor grasslangen en adders.

Helaas zijn er vrijwel geen bekende populaties adders of ringslangen meer in de Nederrijn, dus het is hoogst onwaarschijnlijk dat u ze hier zult zien.

Moeras aan de Niers

Moeras aan de Niers
Moeras


Wat je in het Reichswald kunt zien zijn langzame wormen en boshagedissen.

Maar ook hier moet je veel geluk hebben.

Langzame wormen zijn niet giftig en zelfs als je denkt van wel, het zijn hagedissen. Het zijn zeer gevoelige dieren en u moet ze daarom met rust laten en niet aanraken.

Na nog eens 500 m vinden we bij het waypoint weer een uiterwaardenweide..., direct na de splitsing in de weg.

Weide aan de Niers

Weide aan de Niers

In de schemering komen wilde zwijnen hier graag voedsel zoeken in de grond.

In het algemeen zijn ze niet gevaarlijk, omdat ze de neiging hebben uit de buurt van mensen te blijven. Als u met nieuwsgierige honden op stap bent, moet u echter voorzichtig zijn, want een everzwijn of een zeug met jongen kan heel gevaarlijk zijn als ze vermoeden dat ze worden aangevallen.

Met hun scherpe slagtanden en tanden kunnen ze honden levensbedreigende vleeswonden toebrengen.

Tussen het moeras en de weide, op de helling aan de overzijde van de weg, bevond zich rond 367 AD, de tijd van Valentinianus I, een Romeinse burgus. Dit was een oud fort dat moest dienen als verdediging tegen Germaanse stammen en zo de grens moest stabiliseren.

Helaas is er vandaag niets meer van te zien, omdat het gebied na de opgravingen weer werd opgevuld om plundering te voorkomen.

Een groot deel van het pad ligt nu achter ons en we zijn op de eindstreep.

Op het laatste stuk van het pad kunt u opnieuw zien dat er andere inspanningen worden gedaan om het bos in zijn natuurlijke staat te herstellen.

Gemengd bos Reichswald

Gemengd bos

In het verleden werd het bos meestal opgeruimd. Dit betekent dat beschadigde bomen en dood hout werden verwijderd en dat laagblijvende planten en struiken geen kans kregen om te groeien, aangezien de bomen meestal zo dicht opeen werden geplant dat geen zonlicht de grond kon bereiken.

Tegenwoordig heeft men gedeeltelijk van deze fouten geleerd en stapt men af van te dicht opeen geplante monoculturen en vervangt men deze door gemengde bossen, zoals hierboven beschreven, waarbij oude bomen en dood hout blijven staan en het bos ook de kans krijgt om zich weer op eigen kracht te ontplooien.

Deadwood in het Reichswald

Deadwood in het Reichswald

Dit biedt verschillende voordelen.

Voordelen van dood hout in het bos:

Een gezond gemengd bos is veel minder vatbaar voor plagen en droogte.

Sommige soorten schorskevers, zoals de buxusschorskever of de kopergraver, die de laatste jaren grote schade hebben aangericht in monoculturen van sparren, nestelen zich vooral in verzwakte of reeds beschadigde planten.

Aangezien sparren planten zijn met ondiepe wortels, hebben zij de laatste jaren als gevolg van de klimaatverandering steeds meer te lijden van hitte- en droogtestress en bieden zij de schorskevers dus een optimaal aanvalsoppervlak.

Gemengde bossen kunnen dit tegengaan. Enerzijds zijn loofbomen niet vatbaar voor deze soorten schorskevers, waardoor de kever zich minder snel verspreidt.

Ten tweede houden loofbomen, zoals reeds beschreven, het water beter vast in de bodem en zorgen zij dus voor een hoger grondwaterpeil, wat natuurlijk ook de naaldbomen ten goede komt.

Als deze gezonder zijn, is hun eigen afweer meestal voldoende om de schorskeverpopulatie in toom te houden. Normaal, wanneer een schorskever aanvalt, produceert een naaldboom meer hars om de schorskever te doden. Als de boom echter te lijden heeft van droogtestress, werkt dit mechanisme niet meer naar behoren en heeft de schorskever gemakkelijk toegang.

Het laten staan van zieke of reeds dode bomen biedt echter ook directe voordelen bij de bestrijding van plagen, omdat sommige tegenhangers van de schorskever, zoals de roofvlieg of de sluipwesp, pas enige tijd na de schorskever uit het ei komen. Als een dode boom van tevoren wordt verwijderd, worden ook de natuurlijke bestrijders van ongedierte verwijderd.

Andere insecten, bijvoorbeeld verschillende soorten wilde bijen, gebruiken de galerijen van de schorskever voor hun broed.
Mieren houden van dood hout als nest- en voedingsbodem. Wespen gebruiken dood hout als materiaal om hun nesten te bouwen en lieveheersbeestjes gebruiken dode boomstammen om te overwinteren.

Zieke of dode bomen zijn ook nuttig voor vogels.
Sommige spechtensoorten bouwen hun nestholten bij voorkeur in rotte of rottende boomgedeelten en voeden zich graag met schorskeversoorten, zoals de buxuskever, die in ziek of dood hout kunnen worden aangetroffen.

Liggend hout maakt het ook gemakkelijker voor bomen om zich opnieuw te vestigen, aangezien het voor wild moeilijker is om nieuwe bomen te bijten, aangezien zij er veel gemakkelijker bij kunnen dan in een opgeruimd bos. Bovendien wordt de verdamping in deze gebieden aanzienlijk beperkt.

We zijn nu bijna terug bij de Aspermühle en in de zomer, vooral op dit gedeelte van het pad, kunnen we genieten van het altijd aanwezige vingerhoedskruid.

Vingerhoedskruid - supervoedsel voor de hommel - pas op voor mensen:

Vingerhoedskruid is zeer populair bij hommels omdat het een goede aanvoer van nectar en stuifmeel biedt en de hommel is gespecialiseerd in het vliegen naar vingerhoedskruid.


Vingerhoedskruid

Vingerhoedskruid met hommel

Vingerhoedskruid met hommel

Vingerhoedskruid met hommel

Het feit dat vingerhoedskruid giftig is, stoort hen aanvankelijk niet.
Maar helaas is de aanpak niet altijd ongevaarlijk. In de vingerhoedskruidklokjes leeft ook een andere diersoort die zich specialiseert in hommels of andere insecten als voedselbron, de krabspin.
Hij houdt zich schuil in de bellen en zodra een hommel landt, houdt hij hem vast met zijn sterke voorpoten, duwt zijn krachtige hoektanden in zijn nek, injecteert een uiterst doeltreffend gif en begint hem eruit te zuigen. Krabspinnen zijn meesters in camouflage en kunnen hun kleur aanpassen aan de ondergrond.

Normaal gesproken biedt het vingerhoedskruid echter meer voordelen dan risico's voor hommels.

Het is zeer giftig voor de mens, maar in de juiste doses zijn de uit digitalis geëxtraheerde glycosiden zeer effectieve hartmiddelen die helpen het hart te versterken en de hartslag te reguleren.


We eindigen de wandeling bij de Aspermühle, waar je ter verfrissing een lekker glaasje honing kunt kopen :)

In onze online winkel vindt u verschillende heerlijke honingsoorten:

Romige bloesemhoning

Romige bloesemhoning

Bloesemhoning met honingdauw

Bloesemhoning met honingdauw

Acaciahoning met hazelnoot

Acaciahoning met hazelnoot

Bloesemhoning met framboos

Bloesemhoning met framboos